Šukoplam BIOS

Kotao tip Šukoplam BIOS raspona snage 30-65kW konstruisan je i izradjen kao kotao za sagorevanje balirane biomase za potrebe grejanja domaćinstava, Osim balirane biomase kotao može sagorevati i drugo komadno čvrsto gorivo. Zbog specifičnosti u sagorevanju (visok sadrzaj letećeg pepela) balirane biomase (slame, baliranog pruća ...) kotao je opremljen taložnom komorom sa ventilatorom dimnih gasova, Kotao je izradjen kao tropromajni sa jednom vodom hladjenom pregradom i cevnim snopom, sto znaci da produkti sagorevanja tri navrata prolaze pored vodenog prostora, pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi. Prva razmena toplote vrši se u ložistu, u najvecoj meri metodom zračenja, preko velike povrsine ložisnog prostora, druga razmena toplote se vrši metodama zračenja i konvekcije u vodom hladjenoj pregradi kotla dok je treća razmena toplote u dimnim cevima pre nego što produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnorn metodama konvekcije i kondukcije. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zašticena plastifikacionim postupcima. Vrata kotla izradjena su tako da maksimalno mogu da prime baliranu biomasu dimenzija 600x550x1000mm. Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 11O/90°C kao i 90170°C sa maksimalnim radnim pritiskom od 2,5bar-a. Zbog korišcenja ventilatora dimnih gasova u kotlu su ugradeni turbulatori kako bi se postiglo sto bolje iskoristenje kotla. Ventilator dinmih gasova kao i održavanje temperature u kotlu vodi automatika kotla. Regulacija vazduha za sagorcvanje vrši se preko regulatora promaje koji pokreću klapnu na donjim vratima i tako smanjuje ili povecava kolicina vazduha za sagorevanje dole se regulacija snage kotla vrši promenom broja obrtaja ventilatora dimnih gasova. Osiguranje kotla od povisenog pritiska vrši se siguruosnim ventilom ugradenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmcnjivača toplote koji u slučaju potrebe rashIadjuje kotao.

bios-1bios-2

bios-3bios-4

Ponuda meseca

ZAVOLITE ZIMU

hotcold

Vrući popusti za dugu i hladnu zimu
posebne pogodnosti za veće količine

Pozovite nas za više informacija!!!

peletline

peleti

Na prodaju bukov pelet BioEnergy Point - obezbedite ga na vreme

Prodavnica 1

LESKOVAC

Rade Žunića bb
(Bojnički put)

tel: 016-234-360
fax: 016-234-361
mob: 064-642-66-99

Prodavnica 2

PROKUPLjE

9. oktobar br. 33

tel: 027-326-661
mob: 064-642-66-51

Sedište firme

LESKOVAC

Rade Žunića bb
(Bojnički put)

tel: 016-234-360
fax: 016-234-361
mob: 064-642-66-99