Kotao - Šukom

Kotlovi tipa Šukoplam R raspona snage 25-80kW namenjeni su prvenstveno za sagorevanje čvrstog komadnog goriva (drvo, ugalj) koje se ručno ubacuje kroz prostrana srednja vrata na kotlu. Takode srednja vrata su opremljena otvorom za ugradnju gorionika na pelet, mazut iii gas. Ovo prakticno daje kotlu raznovrsnost za sagorevanje razlicitih goriva kao i vrlo laku promenu tipa goriva koje se koristi.

Konstrukeija kotla je u potpunosti uskladena sa evropskim pa i srpskim standardom SRPS EN 303-5.Kotao je izraden kao tropromajni sajednom vodom hladjnom pregradom i cevnim snopom, što znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora, pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi. Prva razmena toplote vrsi se u ložistu ,u najveeoj meri metodom zračenja, preko velike površine ložisnog prostora, druga razmena toplote metodama zračenja i konvekeije u vodom hladenoj pregradi kotla, a treca razmena toplote je u dimnim cevima pre nego sto produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije.

Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zašticena plastifikaeionim postupcima. Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim rezimima 110/90°C, kao i 90/70°C sa maksimalnim radnim pritiskom od 2,5bar-a. Ugradnjom gorionika na pelet, mazut iii gas i ugradnjom turbulatora u dimnim cevima radi jos bolje razmene toplote stepen iskoriscenja kotla moze dostici 92%. Automatika za rad kotla sa gorionieima kao i turbulatori se isporucuju na zahtev kupea i nisu sastavni deo standardne isporuke. Regulacija vazduha za sagorevanje pri sagorevanju čvrstog komadnog goriva vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i tako smanjuje iii povecava kolicinu vazduha za sagorevanje. Kod korišcenja gorionika na pelet, mazut iii gas kolicinu vazduha za sagorevanje regulise automatika gorionika i automatika kotla. Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim venti 10m ugradenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povisenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashladuje kotao.

sukom-1sukom-2

sukom-3

sukom-4

Ponuda meseca

ZAVOLITE ZIMU

hotcold

Vrući popusti za dugu i hladnu zimu
posebne pogodnosti za veće količine

Pozovite nas za više informacija!!!

peletline

peleti

Na prodaju bukov pelet BioEnergy Point - obezbedite ga na vreme

Prodavnica 1

LESKOVAC

Rade Žunića bb
(Bojnički put)

tel: 016-234-360
fax: 016-234-361
mob: 064-642-66-99

Prodavnica 2

PROKUPLjE

9. oktobar br. 33

tel: 027-326-661
mob: 064-642-66-51

Sedište firme

LESKOVAC

Rade Žunića bb
(Bojnički put)

tel: 016-234-360
fax: 016-234-361
mob: 064-642-66-99